Bydd y gynhadledd yn dod ag ymchwilwyr hinsawdd ac ynni, gweithwyr proffesiynol amgylchedd adeiledig, arbenigwyr polisi a swyddogion llywodraeth ynghyd i ganolbwyntio ar roi’r polisïau ynni a charbon isel ar waith.

Mae’r gynhadledd yn rhan o gyfres Cynadleddau Amgylchedd Adeiledig Cynaliadwy (SBE) sydd wedi’u cynnal ers 18 mlynedd.

www.sbe-series.org

Gwahoddir papurau ar y pynciau canlynol:

  • Newid yn yr hinsawdd a’r amgylchedd adeiledig
  • Effeithlonrwydd adnoddau ar raddfa adeiladau a threfol
  • Arloesedd mewn deunyddiau, cynnyrch a systemau
  • Dim adeiladau carbon
  • Ôl-osod ynni adeiladau
  • Dulliau, offer ac ardystiad
  • Costau a manteision
  • Hyfforddiant ac addysg
  • Polisïau, rheoliadau a safonau

Sesiwn drafod ar faterion newid hinsawdd yn y sector amgylchedd adeiledig yng Nghymru: statws presennol, tueddiadau, camau posibl, rhwystrau yn y prif sectorau a sut i’w goresgyn, rhwng 2020 a 23.