Bydd y gynhadledd yn dod ag ymchwilwyr hinsawdd ac ynni, gweithwyr proffesiynol amgylchedd adeiledig, arbenigwyr polisi a swyddogion llywodraeth ynghyd i ganolbwyntio ar roi’r polisïau ynni a charbon isel ar waith.

Mae’r gynhadledd yn rhan o gyfres Cynadleddau Amgylchedd Adeiledig Cynaliadwy (SBE) sydd wedi’u cynnal ers 18 mlynedd.

www.sbe-series.org

Gwahoddir papurau ar y pynciau canlynol:

 • Newid yn yr hinsawdd a’r amgylchedd adeiledig
 • Effeithlonrwydd adnoddau ar raddfa adeiladau a threfol
 • Arloesedd mewn deunyddiau, cynnyrch a systemau
 • Dim adeiladau carbon
 • Ôl-osod ynni adeiladau
 • Dulliau, offer ac ardystiad
 • Costau a manteision
 • Hyfforddiant ac addysg
 • Polisïau, rheoliadau a safonau

Sesiwn drafod ar faterion newid hinsawdd yn y sector amgylchedd adeiledig yng Nghymru: statws presennol, tueddiadau, camau posibl, rhwystrau yn y prif sectorau a sut i’w goresgyn, rhwng 2020 a 23.

Amserlen

 • Galw am Grynodebau: Hydref 2018
 • Dyddiad cau Cyflwyno Crynodebau: Dydd Iau 14 Ionawr 2019
 • Hysbysiad am dderbyn Crynodeb: Dydd Mercher 31 Ionawr 2019
 • Cyflwyno Papur Llawn: Dydd Gwener 12 Ebrill 2019
 • Cyfnod Adolygu Pwyllgor Gwyddonol: Ebrill – Mai 2019
 • Adborth i Awduron: Dydd Gwener 14 Mehefin 2019
 • Dyddiad cau ar gyfer Cyflwyno Cywiriadau i’r Papur Terfynol: Dydd Gwener 5 Gorffennaf 2019