Ym mis Medi 2019, bydd Prifysgol Caerdydd a Cynnal Cymru yn croesawu Cynhadledd Amgylchedd Adeiledig Cynaliadwy.

Nod y gynhadledd yw dod ag ymchwilwyr hinsawdd ac ynni, gweithwyr proffesiynol amgylchedd adeiledig, arbenigwyr polisi a swyddogion llywodraeth ynghyd i ganolbwyntio ar roi’r polisïau ynni a charbon isel ar waith. Bydd pynciau’r gynhadledd yn galluogi cynadleddwyr i gynyddu eu gwybodaeth a’u sgiliau sy’n gysylltiedig â pholisïau a chamau gweithredu newid hinsawdd, dylunio adeiladau, materion adnewyddu ac ôl-ffitio a pherfformiad adeiladau a deunyddiau.

Cynhelir Cynhadledd SBE 2019 yng nghanol dinas Caerdydd dros 2 ddiwrnod ar 24 a 25 Medi 2019. Bydd y gynhadledd yn cynnwys cyfres o gyflwyniadau gan brif siaradwyr, sesiynau ymgynnull, gweithdai, trafodaeth mewn grwpiau ar newid hinsawdd a nifer cyfyngedig o ymweliadau ‘ar leoliad’ yn dangos arferion gorau.

Dechreuodd y Gyfres o Gynadleddau Amgylchedd Adeiledig Cynaliadwy Rhyngwladol yn 2000 ac mae’n gweithredu ar gylch o dair blynedd gan ddechrau gyda blwyddyn o gynllunio, wedi’i dilyn gan flwyddyn o gynadleddau cenedlaethol a rhanbarthol, cyn arwain at ddigwyddiad rhyngwladol yn y drydedd flwyddyn. Mae’r gyfres yn rhoi pwyslais craidd ar bapurau, cyflwyniadau a phapurau polisi rhanbarthol a adolygwyd gan gymheiriaid, arddangosfeydd o brosiectau wedi’u gwerthuso’n flaenorol a nifer fechan o arddangosfeydd masnachol o ansawdd uchel. Mae’r digwyddiadau hyn hefyd yn cynnig ffordd gyflym o gynnwys y papurau technegol gorau o gynadleddau cenedlaethol/rhanbarthol mewn digwyddiad byd-eang, yn ogystal â pholisïau cofrestru wedi’u dylunio i annog myfyrwyr a chynadleddwyr o wledydd sy’n datblygu i fynd i’r digwyddiad.

Yn 2016, cafwyd 20 o gynadleddau cenedlaethol/rhanbarthol a chynhaliwyd World SBE17 yn Hong Kong fis Mehefin 2017. Yn yr holl gynadleddau hyn, roedd un neu fwy o sefydliadau lleol sy’n seiliedig ar ymchwil yn cymryd y cyfrifoldeb ariannol a sefydliadol tra bod perchnogion y gyfres ryngwladol, CIB, iiSBE, FIDIC ac Amgylchedd y Cenhedloedd Unedig yn cynnig cyngor sefydliadol ac yn defnyddio eu rhwydweithiau i sicrhau cynulleidfa amlddisgyblaethol fawr ar gyfer y digwyddiadau.

Cewch hyd i ragor o wybodaeth am gyfres SBA yma: www.sbe-series.org