Lleoliad y Gynhadledd

Cynhelir y digwyddiad yn Stadiwm Principality; adeilad eiconig yng nghanol Caerdydd.

Gwybodaeth am y Lleoliad

www.principalitystadium.wales

Stadiwm Principality, Caerdydd, CF10 1NS

Gwybodaeth am y Stadiwm

Mae’r stadiwm yn eiddo i Undeb Rygbi Cymru (sefydliad nid-er-elw) ac mae wedi croesawu tri o bileri datblygu cynaliadwy – cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol, gan ei fod yn gwneud synnwyr economaidd ond hefyd gan mai dyma’r peth iawn i’w wneud. Mae’r stadiwm bellach yn ailgylchu tua 98% o’i wastraff ac mae’r holl wastraff bwyd yn cael ei gompostio gan atal 78 tunnell o wastraff rhag mynd i domenni ac arbed £21,000 y flwyddyn. Y stadiwm oedd y lleoliad cyntaf i gyflawni Safon Brydeinig Datblygiad Cynaliadwy ac ISO 20121 ar gyfer Rheoli Digwyddiadau Cynaliadwy. Ar hyn o bryd, mae’r holl ynni yn dod o ffynonellau adnewyddadwy, fodd bynnag maent wrthi’n archwilio’r posibilrwydd o osod paneli solar VP ar y to.  I gyflawni hyn, mae’r Stadiwm yn gweithio’n agos gyda’r tîm ymchwil Amgylchedd Adeiledig Carbon Isel yn Ysgol Pensaernïaeth Prifysgol Caerdydd, i ganfod y dechnoleg a rheoli’r logisteg sy’n gysylltiedig â gwneud yn siŵr bod yr adeilad yn gyfan gwbl hunangynhaliol o ran ynni. Byddai hyn yn golygu mai Stadiwm Principality yw’r stadiwm cyntaf yn y byd i wneud hyn. Mae Undeb Rygbi Cymru hefyd yn awyddus i ganolbwyntio ar ddatblygu eu hymgysylltiad cymunedol er mwyn i Gymru elwa yn gymdeithasol. Cewch ragor o wybodaeth am y stadiwm ar wefan Stadiwm Principality.