BIPVco

Mae BIPVco yn wneuthurwr arloesol sydd ar flaen y gad ac wedi’i leoli yng Nghasnewydd, ac yn creu systemau ffotofoltäig integredig. Mae BIPVco yn ymgorffori ffatri o ymarferoldeb technoleg ffotofoltäig i’r adeiladwaith i ysgogi ansawdd, gwerth, integreiddio cyfannol / esthetig a pherfformiad gwell. Drwy gydweithio â swbstrad amlenni adeiladau mawr a gwneuthurwyr cydrannau, gall BIPVco gynnig datrysiadau solar to a wal integredig ar gyfer adeiladau preswyl, sefydliadol a diwydiannol. Mae’r cynhyrchion yn ddelfrydol ar gyfer hinsawdd y DU gyda pherfformiad rhagorol mewn golau isel. Mae gan y dechnoleg ffilm denau, ynghyd â’r fantais o fod yn ysgafn, hyblyg a’r gallu i gyd fynd â siâp yr adeilad. Mae hefyd yn cynnwys nodweddion dylunio er mwyn osgoi colli pŵer anghymesur o dan gysgod rhannol. Mae’n troi adeiladau yn orsafoedd pŵer heb amharu ar wedd yr adeilad. Daeth yn amlwg bod modd defnyddio llawer o nodweddion technolegau solar BIPVCo CIGS o fewn y sectorau fflyd a chludiant er mwyn i beiriannau beidio bod yn segur am gyfnodau hir. Mae systemau solar MiPV yn dileu’r angen i gadw injan y cerbyd yn weithredol i roi pŵer i’r systemau ategol. Yn hytrach, mae systemau solar MiPV yn cynnal ac yn gwefru eich batri / batris ategol, gan ddileu’r angen i’r peiriant fod yn segur (er enghraifft. Lifftiau tinbren, goleuadau argyfwng, telemetreg cerbydau ac offer cyfathrebu), arbed tanwydd, cynyddu bywyd batri a lleihau TCO’r fflyd cerbyd, ond uwchlaw popeth, lleihau nwyon niweidiol CO2 sy’n cael eu rhyddhau i’r atmosffer. Nid yw paneli MiPV CIGS yn cynnwys gwydr na silicon ac felly maent yn ateb solar PV gwych ar gyfer cymwysiadau symudol. Maent yn gallu clymu’n uniongyrchol i do’r cerbyd a darparu’r lefel uchaf o berfformiad o gymharu ag atebion rhannol hyblyg eraill. Nid yw paneli MiPV CIGS yn dioddef o ficro-doriadau nac yn gorboethi gyda gwres. Mae paneli MiPV yn effeithlon iawn (16%-17% effeithlonrwydd), proffil isel (<4mm ar ôl bondio), ysgafn (llai na 1kg fesul metr sgwâr), gyda perfformiad y panel o 55W i 360W. Mae gennym amrywiaeth eang o becynnau sy’n addas ar gyfer y mwyafrif o geisiadau.

Am ragor o wybodaeth ewch i www.bipvco.com